Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i warunkami korzystania ze strony internetowej (dalej określanej jako 'Serwis'). Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z tym regulaminem, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Serwisu.

1. Definicje:

  • Strona internetowa nationalcasino-poland.click: Serwis dostępny pod adresem www.nationalcasino-poland.click;
  • Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu;
  • Regulamin: niniejszy tekst określający zasady korzystania ze Serwisu;
  • Administrator: właściciel i zarządzający Serwisem.

2. Warunki korzystania:

2.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogą naruszać bezpieczeństwo Serwisu lub utrudniać jego działanie.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogą naruszać prawa do własności intelektualnej Administratora lub innych podmiotów.

Prawa autorskie

3. Wszystkie treści publikowane na Stronie, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, filmy itp., podlegają ochronie prawem autorskim i są własnością Administratora lub innych podmiotów.

4. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, dystrybuowania lub wykorzystywania jakichkolwiek treści ze Strony bez zgody Administratora lub właścicieli tych treści.

5. Użytkownik może korzystać z treści Serwisu tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Prywatność i dane osobowe

6. Administrator dba o ochronę prywatności Użytkowników. Szczegóły dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na Stronie.

  • 6.1. Administrator gromadzi i przechowuje pewne dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  • 6.2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim bez ich zgody, chyba że zobowiązują do tego przepisy prawa.

Odpowiedzialność

7. Serwis jest udostępniany 'tak jak jest'. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • 7.1. Działanie Serwisu w sposób ciągły i bezawaryjny;
  • 7.2. Szkody wynikłe z korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu;
  • 7.3. Szkody wynikłe z działań osób trzecich, w tym hakerów.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie oraz w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.